Dny německé kultury ve Slaném
Die Tage der deutschen Kultur in Slaný
2.—9. 4. 2005


Dny německé kultury ve Slaném > Česky (Úvodní slovo)

Úvodní slovo

 


 

Milí občané Slaného,

již od roku 1988 existuje partnerství škol mezi Gymnáziem v PegnitzGymnáziem V. B. Třebízského ve Slaném. Každoročně se konají kromě výměny studentů také sportovní výměny se zápasy v partnerské škole. Díky tomu se v posledních letech rozvinulo intenzivní přátelství mezi našimi dvěma městy. Právě mládež je kapitálem partnerství pro budoucnost sjednocené Evropy. Občané města Slaného se těší, že po více než 16leté úzké spolupráci obou gymnázií vznikne nyní i partnerství obou měst.

„Zasnoubení“ proběhne 4. dubna 2005 v rámci Dnů německé kultury ve Slaném. V roce 2006 se bude konat „svatební oslava“. Dny německé kultury 4.—9. dubna 2005 využijí také dvě německé firmy ke své prezentaci. I toto vítám jako mimořádný přínos pro budoucnost. Město Pegnitz se představí ve slánském Vlastivědném muzeu ve své pestré rozmanitosti na fotografiích, leteckých snímcích a exponátech města a hospodářství. Díky této výstavě získají občané Slaného pohled do moderního centra města, jehož historické kořeny byly tvořeny nejprve rolnickými strukturami, poté řemesly a průmyslem. V průběhu rozmanité historie bylo naše město povznášeno aktivním církevním a školským životem a především dobře fungujícími občanskými hodnotami. Podnikání a kultura jsou další důležité impulsy pro společenský život města.

Partnerstvím se připravuje Slaný na dobrou budoucnost. Blahopřeji městu Slaný a také městu Pegnitz a rovněž všem občanům se srdečným „Zdařbůh“ a s přáním všeho nejlepšího do úspěšné budoucnosti.

Manfred Thümmler, první starosta města Pegnitz

na začátek stránky


 

Pravděpodobně žádná jiná kultura není té naší, české, tak podobná, jako je německá. Obě dvě vyrůstaly vedle sebe celá staletí, vzájemně se ovlivňovaly, sváděly souboje o své místo na slunci. Občas byly hodnoty většinou „té druhé“ společnosti nekriticky milovány, jindy stejným způsobem černobílého vidění světa zavrhovány. V bouřlivé historii našich zemí není výjimečné, když si oba národy přivlastňují díla osobností, která považují za svá. Každý střet, pokud je veden férovým způsobem, je ovšem zárodkem něčeho neotřelého, vedoucího k dalším, jiným vrstvám obohacení našich duší.

Po třech ročnících slánského festivalu národních kultur Evropy a světa přichází na řadu představení kultury německé. Bude určitě zajímavé sledovat s jakým ohlasem se Dny německé kultury ve Slaném u veřejnosti setkají. Právě pro velkou blízkost obou národních kultur bylo obtížnější více než kdy jindy sestavit atraktivní nabídku pořadů. Přál bych si, aby návštěvníci festivalu byli obohaceni novými zážitky, citlivě vnímali nabízený program a po jeho skončení odcházeli s přesvědčením, že „lépe rozumějí“. Protože i zde platí, jako u každého zkoumání: pokud porozumíme druhým, poznáme lépe i sami sebe.

Ivo Rubík, starosta města Slaný

na začátek stránky


 

Jsme rádi, že se naše společnost, Demag Cranes & Components, spol. s r.o., může podílet na Dnech německé kultury ve Slaném. Vzhledem k našemu předpokládanému dlouhodobému působení v tomto městě a úzké spolupráci s jeho obyvateli je pro nás vzájemné poznávání našich kultur, zvyků a mentality velice významné.

Věříme, že tento týden přinese oběma stranám hodně nových poznatků o obou národech a že budeme mít v budoucnosti ještě mnoho dalších příležitostí se ve spolupráci s městem podílet na jeho aktivitách.

Přejeme Vám příjemné kulturní zážitky!

Claus Diedrichs, jednatel
Ralph Frank, jednatel

na začátek stránky


 

Jako zástupce německé firmy F. X. Meiller v České republice nás velmi těší, že královské město Slaný může představit německou kulturu široké veřejnosti i s možným přispěním naší společnosti. Návštěvníkům této zajímavé akce přejeme hodně příjemných zážitků.

Martin Šimek, jednatel
Franz Zehetmeier, jednatel

na začátek stránky